PROGRAM TADARRUS AL-QURAN 2018

TARIKH   :  1 RAMADHAN – 24 RAMADHAN 1439H

MASA  : 7.20 – 7.40 PAGI

SEMUA GURU DAN PELAJAR TERLIBAT