TAKLIMAT PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

TARIKH  :  19 APRIL 2018

MASA  :  3.00 – 5.00 PETANG

TEMPAT  :  BILIK MESYUARAT SKJRSA